Xibaozai,
Zhong County, Sichuan Province
16"x20" Chromogenic Color Print
1995